ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată GI-MARKETING
IDNO/ Cod fiscal1002600006609
Data înregistrării15.11.2002
Adresamun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7
Administrator PersoanaSTRATANENCO TIMOFEIAdministrator
FondatorGORBENCO ALEXANDRU (30 %)STATI GABRIEL (70 %)
Nelicențiate
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Fabricarea mortarului
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele cu cablu
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia altor minerale
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Prelucrarea datelor
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea produselor din azbociment
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
Fabricarea betonului
Fabricarea altor produse din material plastic
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele
Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Construcţia de poduri şi tuneluri
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Depozitări
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Distribuţia energiei electrice
Extracţia petrolului brut
Construcţii hidrotehnice
Manipulări
Lucrări de instalaţii electrice
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Alte activităţi anexe transporturilor
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Comercializarea energiei electrice
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Extracţia gazelor naturale
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Fabricarea gazelor industriale
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Producţia gazelor
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Transporturi de marfă pe calea ferată
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Transportul energiei electrice
Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
Transporturi prin conducte
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Comerţ cu ridicata nespecializat
Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
Activităţi legate de băncile de date
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Alte activităţi legate de tehnica de calcul
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
Producţia de energie electrică
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.