ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată GLOBAL TRANS CONSTRUCTION
IDNO/ Cod fiscal1004600047176
Data înregistrării16.08.2004
AdresaStrăşeni, Lozova
Administrator PersoanaCIOBANU NICOLAEAdministrator
FondatorCIOBANU NICOLAE (100 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Lucrări de tencuire
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Lucrări de instalaţii electrice
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Alte lucrări de finisare
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Construcţii hidrotehnice
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Intermedieri pentru vînzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie şi altor articole metalice mici
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
Construcţia de poduri şi tuneluri
Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.