ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA PRIMCORD-EXIM S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1005602002248
Data înregistrării24.03.2005
AdresaGlodeni, Camenca
Administrator PersoanaCILIUŢA ARCADIEAdministrator
FondatorCILIUŢA ARCADIE (100 %)
Nelicențiate
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Activităţi de închirierea şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
Lucrări de demolare a construcţiilor
Restaurante
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Servicii de mutare
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Lucrări de tencuire
Alte lucrări de finisare
Lucrări de instalaţii electrice
Activităţi de închiriere şi leasing de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii
Transporturi rutiere de mărfuri
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Depozitări
Alte servicii în creşterea producţiei agricole
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun
Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.