ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA K.V.A - SERVICE S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1005607002335
Data înregistrării10.06.2005
AdresaDrochia, str. Donici A., 1
Administrator PersoanaCOLŢA VALENTINAdministrator
FondatorCOLŢA ALEXANDRU (50 %)COLŢA VALENTIN (50 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală
Fabricarea produselor de tăiat, a sculelor şi articolelor de fierărie
Fabricarea produselor din metal pentru construcţii
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare
Transporturi rutiere de mărfuri
Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Fabricarea altor produse metalice finite
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.