ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA INAMSTRO S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1006606001095
Data înregistrării17.03.2006
Adresamun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 171/2
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea betonului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Lucrări de tencuire
Construcţii inginereşti civile
Transporturi rutiere de mărfuri
Alte lucrări de finisare a construcţiilor
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.