ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată VITCIM
IDNO/ Cod fiscal1008605001209
Data înregistrării13.09.2011
AdresaCimişlia, Hîrtop
Administrator PersoanaCIOBANU VITALIEAdministrator
FondatorCIOBANU VITALIE (100 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase
Activităţi după recoltare
Cultura strugurilor
Creşterea ovinelor şi caprinelor
Creşterea porcinelor
Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Creşterea bovinelor de lapte
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Cultura fructelor
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Creşterea altor bovine
Servicii pentru agricultură
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Creşterea păsărilor
Creşterea altor specii de animale
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.