ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată EST-SERVICE M
IDNO/ Cod fiscal1010600040309
Data înregistrării25.11.2010
Adresamun. Chişinău, Bubuieci, str. Mateevici A., 12/A
Administrator PersoanaVLAS VEACESLAVAdministrator
FondatorVLAS VEACESLAV (50 %)GOGU EUGENIU (50 %)
Nelicențiate
Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Servicii pentru agricultură
Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
Fabricarea produselor metalice uşoare
Transporturi rutiere de mărfuri
Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
Fabricarea de clădiri şi încăperi tip container şi demontabile
Instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de răcire şi ventilare, cu excepţia celor pentru uz casnic
Producţia de fire şi cabluri izolate
Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire
Depozitari
Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi
Creşterea animalelor
Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine
Comerţul cu ridicata al construcţiilor prefabricate, al structurilor şi pieselor din metal pentru construcţii
Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
Licențiate
Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.