ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SUD-TERRA
IDNO/ Cod fiscal1014611001799
Data înregistrării04.11.2014
AdresaUTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 22, ap.(of.) 25
Administrator PersoanaPROŢIUC NATALIAAdministrator
FondatorPROŢIUC NATALIA (100 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor din azbociment
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de tencuire
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
Depozitări
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Construcţii hidrotehnice
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Lucrări de instalaţii electrice
Construcţia de poduri şi tuneluri
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Alte lucrări de finisare
Lucrări de demolare a construcţiilor
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Alte activităţi anexe transporturilor
Transporturi rutiere de mărfuri
Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice
Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
Servicii de mutare
Alte tipuri de comerţ cu ridicata
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.