ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SMART SOLUTIONS GROUP
IDNO/ Cod fiscal1015600015971
Data înregistrării14.05.2015
Adresamun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 3
Administrator PersoanaALEINOV NICOLAEAdministratorGUŢU SERGIULichidator
FondatorALEINOV NICOLAE (50 %)ALEINOVA ELVIRA (50 %)
Nelicențiate
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Depozitări
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Activităţi ale cluburilor sportive
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Activităţi de pompe funebre şi similare
Activităţi de ambalare
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
Activităţi ale centrelor de fitness
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole
Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
Alte activităţi sportive
Activităţi de întreţinere corporală
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Activităţi ale bazelor sportive
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Activităţi de asistenţă stomatologică
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Licențiate
Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.