ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată LOTGRACE
IDNO/ Cod fiscal1018606004172
Data înregistrării26.10.2018
AdresaRezina, str. Dacia, 34
Administrator Persoana
FondatorUCRAINEŢ LILIAN (100 %)
Nelicențiate
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Lucrări de instalaţii electrice
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Transporturi rutiere de mărfuri
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Depozitări
Alte activităţi anexe transporturilor
Lucrări de tencuire
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Alte lucrări de finisare
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.