ACTIVĂ
Societate pe acţiuni de tip deschis DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE NEMETALICE CARIERA COBUSCA
IDNO/ Cod fiscal1002601002516
Data înregistrării29.09.1994
AdresaAnenii Noi, Salcia
Administrator PersoanaCAZACU CONSTANTINAdministrator
Fondator
Nelicențiate
Comercializarea energiei electrice
Producţia de energie electrică
Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
Transporturi rutiere de mărfuri
Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte
Distribuţia energiei electrice
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Cantine
Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Transportul energiei electrice
Alte servicii în creşterea producţiei agricole
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere
Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Pescuitul în ape dulci
Creşterea porcinelor
Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Transporturi rutiere de mărfuri
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Creşterea altor specii de animale
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia altor minerale
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Activităţi de arhitectură
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Creşterea păsărilor
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Acvacultura în ape dulci
Depozitări
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Licențiate
Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.