ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SANATORIUL STRUGURAS S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1003600104801
Data înregistrării12.06.2001
AdresaDubăsari, Cocieri
Nelicențiate
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Învăţămînt
Transporturi rutiere de mărfuri
Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă
Activităţi de asistenţă socială cu cazare
Restaurante
Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Activităţi ale bibliotecilor, inclusiv activităţi ale sălilor de lectură, de audiţie (de conferinţe), ale sălilor de proiecţie (de prezentare)
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Baruri
Activitatea instituţiilor sanatorial-curative
Hoteluri
Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
Cantine
Activităţi de întreţinere corporală
Alte activităţi recreative
Licențiate
Transportul auto de călători în folos public
Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.