ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată HILIUTIANUL
IDNO/ Cod fiscal1003602006002
Data înregistrării04.08.1999
AdresaRîşcani, Hiliuţi
Administrator PersoanaTCACI IGORAdministrator
FondatorTCACI IGOR (77.84 %)SANDU ALEXANDRU (22.16 %)
Nelicențiate
Activităţi după recoltare
Activităţi de servicii suport pentru învăţămînt
Alte forme de învăţămînt n.c.a.
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Fabricarea produselor de morărit
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Transporturi rutiere de mărfuri
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Creşterea bovinelor de lapte
Comerţ cu ridicata nespecializat
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Creşterea păsărilor
Depozitări
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Creşterea altor bovine
Creşterea porcinelor
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
Servicii de mutare
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
Creşterea ovinelor şi caprinelor
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Creşterea altor specii de animale
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.