ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată CUPLAJ
IDNO/ Cod fiscal1003602009081
Data înregistrării14.11.1996
AdresaRîşcani, str. Trandafirilor, 32
Administrator PersoanaMOVILA VITALIEAdministrator
FondatorMOVILA VITALIE (100 %)
Nelicențiate
Prepararea sucurilor din fructe şi legume
Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Transporturi rutiere de mărfuri
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor
Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Cultura plantelor furajere şi a seminţelor
Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Restaurante
Publicitate
Alte activităţi de expediere şi transport
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive
Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii
Servicii pentru agricultură
Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie
Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
Baruri
Telecomunicaţii
Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun
Producţia de mobilier
Activităţi de radio şi televiziune
Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Cultura fructelor
Alte activităţi de telecomunicaţii
Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor
Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Alte activităţi legate de tehnica de calcul
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
Activităţi de postă electronică
Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic
Alte activităţi recreative
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Alte activităţi sportive
Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)
Cantine
Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice
Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice
Activităţi juridice
Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte
Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic
Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor
Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.