ACTIVĂ
Întreprindere municipală INTREPRINDEREA MUNICIPALA REGIA AUTOSALUBRITATE, REPARATII SI AMENAJARE
IDNO/ Cod fiscal1003605009819
Data înregistrării23.04.1993
AdresaHînceşti, str. Hâncu Mihalcea, 238
Administrator PersoanaCOVAŞ GHEORGHEAdministrator
FondatorCONSILIUL MUNICIPAL HINCESTI (100 %)
Nelicențiate
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Activităţi ale agenţiilor imobiliare
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Activităţi de servicii suport combinate
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Lucrări de instalaţii electrice
Colectarea deşeurilor periculoase
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor
Activităţi de întreţinere peisagistică
Activităţi de pompe funebre şi similare
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi cu taxiuri
Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.