ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA LUXGAZ S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1004600011768
Data înregistrării18.02.2004
Adresamun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128/8
Administrator PersoanaPLEŞCA ALEXEIAdministrator
FondatorPLEŞCA ALEXEI (50 %)PLEŞCA GHEORGHE (50 %)
Nelicențiate
Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Construcţii de clădiri
Lucrări de demolare a construcţiilor
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Tratarea şi acoperirea metalelor
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Lucrări de tencuire
Alte lucrări de finisare
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Construcţia de poduri şi tuneluri
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Utilarea clădirilor
Licențiate
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj
Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.