ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată INTREPRINDEREA DE PRODUCTIE SI SERVIS CORSAG S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1004600029396
Data înregistrării30.09.1992
AdresaEdineţ, Parcova
Administrator PersoanaSĂU SPIRIDONAdministrator
FondatorGRIGORAŞENCO VEACESLAV (50 %)SĂU LARISA (50 %)
Nelicențiate
Lucrări de demolare a construcţiilor
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Construcţia de poduri şi tuneluri
Lucrări de tencuire
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Comerţ cu ridicata nespecializat
Activităţi de arhitectură
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Activităţi după recoltare
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Repararea maşinilor
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
Activităţi de testare şi analize tehnice
Finisarea materialelor textile
Alte activităţi de alimentaţie
Alte servicii de cazare
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Lucrări de instalaţii electrice
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Producţia de ţesături
Fabricarea betonului
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii
Servicii de mutare
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Cultivarea altor plante din culturi permanente
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Fabricarea de echipamente hidraulice
Depozitări
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Repararea articolelor fabricate din metal
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Repararea altor echipamente
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Construcţii hidrotehnice
Transporturi rutiere de mărfuri
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Fabricarea mortarului
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului
Servicii de expediere şi transport
Construcţii generale de clădiri
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.