ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA VAPRICOM S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1004602001886
Data înregistrării27.02.2004
AdresaRîşcani, Văratic
Administrator PersoanaBRÎNZA ALIONAAdministrator
FondatorBRÎNZA ALIONA (100 %)
Nelicențiate
Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire
Depozitari
Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Alte tipuri de comerţ cu ridicata
Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare
Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale
Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi
Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor
Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Închirierea bunurilor imobiliare proprii
Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun
Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Alte servicii în creşterea producţiei agricole
Cultura fructelor
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate
Producţia energiei electrice de alte surse de energie
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc
Baruri
Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice
Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare
Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor
Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.