ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA NOUCONST S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1005600012120
Data înregistrării14.03.2005
Adresamun. Chişinău, Vatra, str. Gagarin Iuri, 26
Administrator PersoanaSÎRBU MARIUSAdministrator
FondatorSÎRBU ELEONORA (100 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Alte activităţi de alimentaţie
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Lucrări de tencuire
Fabricarea betonului
Alte servicii de cazare
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Fabricarea mortarului
Activităţi de testare şi analize tehnice
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Alte lucrări de finisare
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Construcţia de poduri şi tuneluri
Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile
Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton
Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.