ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată EST-GAZ
IDNO/ Cod fiscal1005606000552
Data înregistrării28.12.2001
AdresaŞoldăneşti, str. 31 August, 121/b
Administrator PersoanaCOJOCARU NATALIAAdministrator
FondatorMOSTOVOI GRIGORE (100 %)
Nelicențiate
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Comerţul cu autovehicule
Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire
Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură
Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate
Producţia şi distribuţia combustibilului gazos
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor
Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie
Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.