ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA IRINDA PRIM S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1006600048096
Data înregistrării18.10.2006
Adresamun. Chişinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 5
Administrator PersoanaGALEAMOV IGORAdministrator
FondatorGALEAMOV IGOR (100 %)
Nelicențiate
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine
Fabricarea betonului pentru asfalt
Fabricarea betonului
Alte tipuri de comerţ cu ridicata
Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului
Activităţi de testări şi analize tehnice
Transporturi maritime şi costiere de marfă
Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari)
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Transportul rutier contra cost
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.