ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată SOCIETATEA COMERCIALA ALEXPROMUN S.R.L.
IDNO/ Cod fiscal1007605001877
Data înregistrării30.03.2007
AdresaCimişlia, Zloţi loc.st.c.f.
Administrator PersoanaMUNTEANU ANDREIAdministrator
FondatorMUNTEANU ANDREI (100 %)
Nelicențiate
Servicii pentru agricultură
Cultura strugurilor
Economia vînatului
Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Fabricarea altor articole din lemn
Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
Baruri
Alte activităţi recreative
Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte
Cultura bostănoasilor şi a seminţelor
Exploatări forestiere
Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Creşterea bovinelor
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Exploatarea forestieră
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Creşterea porcinelor
Acvacultura în ape dulci
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Alte servicii de cazare
Creşterea bovinelor de lapte
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Restaurante
Pescuitul în ape dulci
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Cultivarea strugurilor
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Vînătoare, capturarea cu capcane a vînatului şi activităţi de servicii anexe vînătorii
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.