ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN BLUELINE
IDNO/ Cod fiscal1008600029257
Data înregistrării18.06.2008
Adresamun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 14
Administrator PersoanaPÂNZARU GALINAAdministrator
FondatorPERSICO NICOLA (21 %)A.R.GROUP (79 %)
Nelicențiate
Transporturi pe apă
Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
Producţia altor componente electrice, exclusiv componente electrice pentru motoare şi mijloace de transport
Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
Activităţi ale centrelor de informare telefonică
Producţia de aparate de emisie
Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul
Activităţi legate de băncile de date
Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii
Lucrări de izolaţii
Telecomunicaţii
Producţia de fire şi cabluri izolate
Licențiate
Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.