ACTIVĂ
Întreprindere municipală INTREPRINDEREA MUNICIPALA SERVCOM CIMISLIA
IDNO/ Cod fiscal1015605001014
Data înregistrării06.05.2015
AdresaCimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 8
Nelicențiate
Depozitări
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
Colectarea deşeurilor periculoase
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Licențiate
Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.