ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată BASARAB SELENA
IDNO/ Cod fiscal1016603001040
Data înregistrării13.05.2016
AdresaCahul, Larga Nouă
Administrator PersoanaBASARAB ELENAAdministrator
FondatorBASARAB ELENA (50 %)BASARAB SERGIU (50 %)
Nelicențiate
Învăţămînt
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Transporturi cu taxiuri
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere
Comerţ cu ridicata al băuturilor
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
Depozitări
Comerţ cu ridicata al produselor textile
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
Licențiate
Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) prestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională
Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj
Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor
Transportul auto de călători în folos public
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.