ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată CONSTDRUM
IDNO/ Cod fiscal1018603000346
Data înregistrării25.01.2018
AdresaCahul, Roşu
Administrator PersoanaDRANGOI SERGIUAdministrator
FondatorDRANGOI IGOR (100 %)
Nelicențiate
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
Construcţia de poduri şi tuneluri
Alte activităţi anexe transporturilor
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
Comerţ cu ridicata nespecializat
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Depozitări
Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
Manipulări
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de instalaţii electrice
Alte lucrări de finisare
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Construcţii hidrotehnice
Lucrări de tencuire
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Transporturi rutiere de mărfuri
Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii
Servicii de mutare
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.