ACTIVĂ
Societate cu răspundere limitată MACUNION
IDNO/ Cod fiscal1021602004280
Data înregistrării04.10.2021
AdresaEdineţ, Brătuşeni, str. Lazo S., 86
Administrator PersoanaCOLIBABA ARINAAdministrator
FondatorCOLIBABA ARINA (100 %)
Nelicențiate
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Transporturi rutiere de mărfuri
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Servicii de mutare
Tratarea şi acoperirea metalelor
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Lucrări de tencuire
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Operaţiuni de mecanică generală
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Fabricarea produselor metalice obţinute prin forjare, presare, ştanţare şi laminare; metalurgia pulberilor
Licențiate
Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
Complexitate
Mod întunecat
Disclaimer
Conform legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele cu același Nume și Prenume nu pot fi identificate separat. Datele prezentate sunt procesate automat și au caracter informativ. Proiectul nu își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și actualitatea datelor. Pentru mai multe detalii accesează link-urile de mai jos.